לחיות נכון

מטרת האתר הינה לשמש מקור נוסף להרחבת הידע האישי של המשתמש. המידע והתכנים באתר הינם כלליים מטבעם, אינם מהווים חוות דעת רפואית או מקצועית, אינם מהווים תחליף להתייעצות עם רופא או בעל מקצוע מוסמך ככל הנדרש ואין להשתמש במידע המופיע באתר לצורך אבחון או טיפול בבעיות בריאותיות כלשהן. כל החלטה בדבר צריכת מוצר הנזכר באתר צריכה להתבצע לאחר בחינה קפדנית מצד הצרכן של מרכיבי המוצר בשים לב לרגישויות ולכל מגבלות רפואיות ככל שישנן. באשר באתר זה מופיע מידע ממקורות חיצוניים, לאתר ולמפעילו אין כל אחריות לגבי האמור במידע המפורסם בו ולמשתמשים באתר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד בעלי האתר, מפעיליו, צוות הכותבים והעורכים ו/או כנגד המשתתפים בעריכתו בגין נזקים הנובעים משימוש באתר זה.